Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului de calificare revizor tehnic de vagoane, cu autorizare in functia de revizor tehnic vagoane sau declaratie

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

-Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunţ.

-“APT” medical si psihologic pentru functia revizor tehnic vagoane.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Certificat de calificare revizor tehnic vagoane, in original si copie;

-Autorizare in functia de revizor tehnic vagoane, original si copie sau declaratie;

-Adeverinţă privind vechimea în activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

-Aviz „APT” medical si psihologic;

-C.I. sau B.I., original si  copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de  la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Timişoara, bd. Republicii, nr. 18B.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO, telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail  daniela.dragoi@cfrcalatori.ro