Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului liceal sau şcoală profesională în profil mecanic sau electrotehnic şi curs de calificare cu autorizare în funcţia revizor tehnic vagoane;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucraţi) muncitor calificat în activitatea de întreţinere şi reparaţii vagoane.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii,original şi copie;

-Certificat calificare în funcţia revizor tehnic vagoane, original şi copie;

-Autorizație în funcția revizor tehnic vagoane;

-Adeverinţă de vechime în muncă, respectiv în activitatea de întreţinere şi reparaţii vagoane;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-Adeverinţă privind vechimea în muncă;

-C.I. sau B.I. original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd. Republicii, nr.18B, telefon 0731990437.