Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrati) muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii original si copie;

-Diploma curs de calificare, original si copie;

-Autorizare in functia de RTV, original și copie;

-Adeverință de vechime in specialitate;

-C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR 134510, mobil 0731990802.