Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal sau scoala profesionala in profil mecanic sau electrotehnic si curs de calificare, cu autorizare in functia revizor tehnic vagoane sau declarative.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani muncitor calificat in activitatea de intretinere si reparatii vagoane

Conditii admitere la concurs

- Candidați din afara SNTFC ”CFR Călători” SA, care indeplinesc conditiile minime de pregatire din anunt;

- sa fie “APT” , fara restrictii, din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

- act care sa ateste autorizarea in functie, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- aviz APT medical si psihologic fara restrictii;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706