Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului obigatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii deținuta /certificat de calificare in original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

- Autorizație în funcția șef manevră, original și copie conform cu originalul;

- Aviz apt medical și psihologic pentru meseria șef manevră.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:
Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj
telefon CFR 124552,
mobil 0731990509
e-mail      alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro