Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare în şef manevră, șef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de şef manevră sau declaratie;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare „şef manevră, șef tren sau IDM”, original şi copie;

-Autorizaţia în funcţia de şef manevră şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie sau declaratie, conf. cond. minime;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de șef manevră;

-C.I. sau B.I., originalul şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro