Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra.

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii  /certificat de calificare in original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

- Autorizație în funcția șef manevră, original și copie conform cu originalul;

- Aviz apt medical și psihologic pentru meseria șef manevră.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la: Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul S.R.T.F.C. Cluj 

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro angela.a.muresan@cfrcalatori.ro