Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in: sef manevra, sef tren, IDM cu autorizare in functia sef manevra.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C CFR Calatori SA - SRTFC IASI - Statia Pascani care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs (se va completa la depunerea dosarului);

- diploma de studii , original si copie conform cu originalul;

- certificat absolvire curs calificare in functia de sef manevra, sef tren, IDM cu autorizare in functia sef manevra sau declaratie, original si copie conform cu originalul;

- certificat autorizare in functie de sef manevra , original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în specialitate

- carnet de munca original si copie conform cu originalul;

- adeverinta dupa 01.01.2011;

-casier judiciar;

- aviz APT medical si psihologic fara restrictii;

- declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706