Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului obigatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in sef manevra, sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef manevra.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț. 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii/certificat de calificare in original și copie;

- BI sau CI, original și copie;

- Autorizație în funcția șef manevră, original și copie conform cu originalul;

- Aviz apt medical și psihologic pentru funcția șef manevră.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro
angela.a.muresan@cfrcalatori.ro