Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare sef manevra/ sef tren/ IDM, cu autorizare in functia de sef manevra sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

-Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

-Varsta minima de 18 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Certificat de calificare sef manevra/ sef tren/ IDM original si copie;

-Autorizare in functia de manevrant vagoane original si copie sau declaratie, conform conditiilor minime;

-Carnet de munca original si copie;

-Adeverinta continuarea carnetului de munca/ raport per salariat ITM;

-C.I. original si copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.