Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si autorizatie la rolul operator turnus - imtk.

Vechime minima in specialitate

- 6 ani vechime in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de bacalaureat, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- Autorizatie pentru rolul operator turnus – imtk, original si copie;

- Adeverinta de vechime;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515