Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare „sef tren”, IDM, cu autorizare in functia sef tren.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu de 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Persoane din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- Certificat de absolvire a cursurilor de sef tren, IDM, original si copie;

- Autorizare in functie valabila, original si copie;

- Avizele medical si psihologic (eliberate doar de Policlinica CFR Craiova), original si copie;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515