Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functie de sef  tren.

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcția de șef tren vor efectua un stagiu de 3 luni cu atrubuții de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de Director SRTFC ;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitarea funcţiei în original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

-Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.