Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren , IDM cu autorizare in functia sef tren sau declaratie pe proprie raspundere a candidatului prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea CIM pe cheltuiala proprie , sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

- la incadrarea in functia de sef tren absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu de 3 luni cu atributii de conductor tren

Conditii admitere la concurs

- Candidati din exteriorul S.N.T.F.C CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

-varsta minima de 21 ani

-sa fie APT fara restrictii din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

-certificatul de calificare original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- autorizarea in functia de sef tren in termen, original si copie conform cu originalul;

- aviz apt medical si psihologic fara restrictii;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu au avut desfacut contractul individual de munca din motive imputabile lor;

- carnet munca , copie conform cu originalul;

- adeverinta dupa 01.01.2011

-caracterizare de la ultimul loc de munca;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706