Conditii minime de pregatire

Absolventi ai cursului de calificare sef tren / IDM, cu autorizare in functia sef tren.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului de sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Certificat de calificare sef tren sau IDM, original si copie;

-Autorizare in functia de sef tren, original si copie;

-B.I. sau C.I., original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.