Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai cursului de calificare şef tren/ IDM, cu autorizare în funcţia de şef tren

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcţia de sef tren, absolvenţii cursului şef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuţii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii  din  cadrul  SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Certificat calificare „şef tren sau IDM”, original şi copie;

- Autorizaţia în funcţia de şef tren, original şi copie;

- Alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de șef tren;

- Cazier Judiciar;

- C.I. sau B.I., originalul şi copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437,

e-mail

daniela.dragoi@cfrcalatori.ro