Conditii minime de pregatire

-Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM si autorizare in functia de sef tren sau declaratie pe proprie raspundere a candidatului din afara SNTFC CFR Calatori prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea CIM, sa obtina pe cheltuiala proprie autorizarea in functia de sef tren, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren absolventii cursului de sef tren vor efectua un stagiu de 3 luni cu atributii conductor tren

Conditii admitere la concurs

Candidatii care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire si vechime in din anunt, din cadrul si din afara SNTFC “CFR Calatori” SA

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Cazier judiciar;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.