Conditii minime de pregatire

Nu sunt necesare.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă -automotor I şi / sau mecanic locomotivă - automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor

nominalizate sau,

- mecanici locomotivă - automotor I şi / sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic  locomotivă pe motive medicale şi / sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor funcții din cadrul S.N.T.F.C. ʺCFR Călători" SA şi care nu au autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii sau,

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, mecanici locomotivă de la alți OTF cu o vechime în conducerea trenurilor de călători sau de marfă de minim 3 ani, care nu posedă autorizație pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

- șef tură T (în funcție) – proveniți de la CFR Marfă (absolvenți ai cursului mecanic locomotivă) cu 3 ani vechime în funcție

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro