Conditii minime de pregatire

- a) absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic)

- b) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

pentru sectorul electric

- c) absolventi ai scolii de maistri (profil electric, electromecanic, electronic)

- d) absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- a) 3 ani revizor tehnic vagoane

- b) 8 ani revizor tehnic vagoane

- c) 4 ani electrician, electronist vagoane

- d) 8 ani electrician, electronist vagoane

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplomele de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510., mobil 073199082.