Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, eletromecanic)

sau

-b) absolvent ai invatamantului liceal

Vechime minima in specialitate

-a) 3 ani revizor tehnic vagoane si/sau maistru;

-b) 8 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare original si copie;

- carnet de munca original si copie;

- adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515