Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă -automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate sau,

- mecanici locomotivă -automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decât cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor funcţii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA şi care nu au autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii sau,

- mecanici locomotivă -automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în conducerea trenurilor de călători sau de marfă de minimum 3 ani, care nu posedă autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

Conditii admitere la concurs

Candidaţi  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  integral condiţiile minime de pregatire şi vechime din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diplomă de studii original şi copie;

-Certificat de calificare profesională „Mecanic locomotivă-automotor” original şi copie;

-Permis de mecanic de locomotivă original şi copie;

-Certificat complementar pentru mecanici locomotivă original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în specialitate;

-C.I. original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.