Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi ai cursului de calificare „Mecanic locomotivă-automotor” cu autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II

şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate

sau,

- mecanici locomotivă- automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic  locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice şi care nu au permis de conducere/autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

sau,

-mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum  3 ani, care nu posedă permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/ autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi fost îndepărtaţi din serviciu disciplinar.

 

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

-Autorizatie pentru conducerea trenurilor de călători şi/sau în sistem simplificat original şi copie sau Permis de mecanic locomotivă original şi copie;

-Adeverinţă vechime în funcţia de mecanic locomotivă automotor;

-Permise pentru tipuri de locomotivă original şi copie;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

-Curriculum Vitae;

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437