Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

6 ani (efectiv lucrati) casier CF I

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director SRTFC ;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.