Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma  de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrati in functia de casier CF verificator

- 4 ani efectiv lucrati in  functia de casier CF sp

- 6 ani efectiv lucrati in  functia de casier CF I

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si condiţiile de vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare  în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de  vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon CFR 95/144505.