Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma  de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani efectiv lucrati in functia de casier verificator

- 4 ani efectiv lucrati in functia de casier CF sp.

- 6 ani efectiv lucrati in functia de casier cf I

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime în specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de  vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Eroilor nr.3A, telefon CFR 95/144505.