Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati in functia de sef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrati in functia de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - SRTFC Iasi care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de bacalaureat, original si copie;

-certificate de calificare detinute original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706