Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati în funcția de șef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrati în funcția de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.R.T.F.C. IAȘI Stația Suceava care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

-diploma de de bacalaureat original si copie conform cu originalul;

- act care să ateste absolvirea cursului de calificare de șef  tren, original și copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în funcția de șef tren sau conductor tren,

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706