Conditii minime de pregatire

-absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 3 ani efectiv lucrati în funcția de șef tren la SNTFC sau 6 ani efectiv lucrati în funcția de conductor tren la SNTFC

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul SNTFC CFR Calatori SA - S.R.T.F.C. IAȘI care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

-diploma de de bacalaureat original si copie conform cu originalul;

- act care să ateste absolvirea cursului de calificare de șef  tren sau conductor tren, original și copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în funcția de șef tren sau conductor tren,

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706