Vechime minima in specialitate

-3 ani mecanic locomotivă-automotor I şi/sau mecanic locomotivă-automotor II şi îndeplinirea cumulativă a condiţiilor nominalizate   sau,

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime în funcţie de minimum 3 ani, care sunt retraşi din funcţia de mecanic locomotivă pe motive medicale şi/sau psihologice sau din alte motive decat cele medicale mai mult de un an de zile pentru ocuparea altor functii din cadrul SNTFC “CFR Calatori” SA şi care nu au autorizaţie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunităţii   sau,

- mecanici locomotivă-automotor I şi/sau mecanici locomotivă-automotor II, cu o vechime in conducerea trenurilor de calatori sau de marfa de minimum 3 ani, care nu posedă autorizaţie pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunităţii

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA - SELC Medgidia care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Actul de studii , original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.