Conditii minime de pregatire

- curs calificare mecanic locomotiva automotor cu autorizare in functie conform ordinelor in vigoare

Vechime minima in specialitate

-3 ani mec. loc. aut. I si/sau mec. loc. aut. II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate* sau,

-mec. loc. aut. I si/sau mec. loc. aut. II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mec. loc pe motive medicale si/sau psihologice si care nu au permis de conducere/autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii sau,

-mec. loc. aut. I si/sau mec. loc. aut. II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care nu poseda permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii**

*= Conditiile ce trebuie respectate la promovarea personalului din functia mec. loc. aut. in functia de sef tura (T), respectiv revizor locomotive automotor, astfel incat acesta sa asigure siguranta siguranta circulatiei in exploatare:

- sa detina permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii specificata in certificatul complementar;

**= Mecanicii de locomotiva – automotor care nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, pe motiv ca au fost retrasi medical si/sau psihologic de la S.C, precum si mecanicii de locomotiva – automotor I sau II care doresc sa participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de sef tura, respectiv revizor locomotive automor  si care de asemeni nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, dupa promovarea concursului sau examenului de ocuparea postului, vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, un program de instruire profesionala teoretica si instruire practica de serviciu in cadrul centrului de instruire din subunitate, cu durata de 40 de ore din care 10 ore instruire practica de serviciu. Dupa finalizarea programului de instruire si examinarea cursantilor, comisia de examinare formata din : instructor regional, sef subunitate si mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregatire, va elibera o adeverinta pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, care va atesta promovarea programului respectiv.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I. original si copie conform cu originalul;

- diploma de studii original si copie conform cu originalul;

- adeverinta de vechime;

- certificat de calificare profesionala: mecanic locomotiva automotor;

- permis de conducere si certificat complementar (conform OMT 615) sau permise pe tipuri de MR si autorizatii (conform OMT 2262);

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515