Conditii minime de pregatire

- absolventi ai scolii de maistri (profil mecanic, electromecanic)

-absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat

Vechime minima in specialitate

- 3 ani revizor tehnic vagoane

- 8 ani revizor tehnic vagoane

Conditii admitere la concurs

- Salariati din cadrul S.R.T.F.C. IAȘI- Revizia Vagoane Iasi care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii , original si copie conform cu originalul

- diploma de absolvire a scolii de maistri original si copie conform cu originalul;

- alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- adeverință care să ateste vechimea în funcția de revizor tehnic vagoane,

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- adeverinta de la medicul de familie privind starea de sanatate;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706