Conditii minime de pregatire

- Permis de conducere categoriile B si C;

- Atestat profesional valabil.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori”SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt;

- Varsta minima de 21 ani impliniti.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de  studii original şi copie;

-Permis de conducere categoriile B si C original şi copie;

-Atestat calificare profesionala continua (CPC) pentru persoanele care au obtinut permisul de conducere inainte de luna septembrie 2009 original şi copie sau atestat calificare profesionala initiala (CPI) pentru persoanele care au obtinut permisul de conducere din luna septembrie 2009;

-Carnet de munca si adeverinta privind perioadele de activitate realizate dupa data de 01.01.2011 original si copie;

-C.I. original si copie;

-Cazier auto.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr. 51.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.