Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior (de lunga si scurta durata -subinginer) si curs de auditor intern in sistemul de management al calitatii.

Vechime minima in specialitate

- 8 ani in functii cu studii superioare (de lunga si scurta durata - subinginer) din care 2 ani in activitati specifice  SMQ

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA - SRTFC Iași care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

-certificatul de absolvire al cursului de auditor intern in sistemul de management al calitatii, original si copie;

- adeverinta de vechime in activitatea de SMQ;

- B.I. sau C.I., original și copie;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706