Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul  SNTFC „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii, original si copie;

- C.I. original si copie;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515