Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului  liceal, cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc  conditiile minime de pregatire  din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

-  Certificat  de nastere,    original  si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RU din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511.