Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

Nu necesita vechime in specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile de pregatire  specialitate din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- B.I. sau C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515