Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invățământului superior, specializarea Material Rulant

-b) Absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic; electric; electronic; electrotehnic
-c) Absolventi ai invatamantului superior

Vechime minima in specialitate

-a) Vechimea in functia de inginer 7 ani
-b) Vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare 8 ani
-c) Vechime in functiile: instructor V si/sau inginer in unitati de vagoane 10 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs.
- Diploma de studii original si copie
- B.I. sau C.I. original si copie.
- Adeverinta vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Bucuresti telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511