Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului obligatoriu conform legislației în vigoare și curs de calificare casier CF sau IDM cu autorizare în funcția funcția casier CF.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț;

- vârsta minimă de 21 ani împliniți.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;
- BI sau CI, original și copie;

- Curriculum vitae;

- Diplomă de studii deținută, original si copie;

- Certificat de calificare casier CF sau IDM original si copie;

- Cazier judiciar;

- Autorizarea în funcția casier CF, original și copie

- Cazier judiciar.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

 

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552, mobil 0731990509, e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro