Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva - automotor si autorizare in functie  conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din afara SNTFC ”CFR Călători” SA care indeplinesc conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

- varsta minima de 21 ani.

-sa fie APT din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii original si copie;

-certificat de calificare mecanic locomotiva-automotor original si copie;

- alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-autorizare in functie, original si copie;

- aviz APT medical si psihologic;

- B.I. sau C.I., original și copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae;

- dosar cu șină.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706