Conditii minime de pregatire

-absolvenți ai învățământului liceal;

- autorizare conform ordinelor în vigoare

sau

-curs calificare mecanic locomotivă-automotor şi permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

-Condiţiile minime de instruire practică şi de stagiu prevăzute în ordinele în vigoare

sau

-Personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Actul de studii , original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.