Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare  si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functia de sef tren sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

La incadrarea in functia de sef tren, absolventii cursului sef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atributii de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

- Candidatii din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  si vechime din anunt.

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de  Director SRTFC;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare  în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizația în funcția de șef tren în original şi copie conform cu originalul/ declarație;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de sef tren;

- Cazier Judiciar;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.