Conditii minime de pregatire

- Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare conductor tren, şef manevră, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de  conductor tren sau declaratie;

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii din afara SNTFC „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 21 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;
-Diploma de studii, original şi copie;
-Certificat calificare „conductor tren, şef manevră, şef tren sau IDM”, original şi copie;
-Autorizaţia în funcţia de conductor tren şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie sau declaraţie conf. cond. minime;
-Cazier Judiciar;
-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă;
-Recomandare de la ultimul loc de muncă;
-C.I. sau B.I., originalul şi copie;
-Certificat naştere original şi copie;
-Certificat căsătorie original şi copie;
-Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, bd.Republicii, nr.18B, telefon 0731990437.