Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare sef tren, IDM, cu autorizare in functia sef tren.

Vechime minima in specialitate

La încadrarea în funcția de șef tren, absolvenții cursului șef tren vor efectua un stagiu efectiv de minim 3 luni cu atribuții de conductor tren.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

-Sa fie apți din punct de vedere medical si psihologic.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Diploma de studii original si copie;

-Adeverinta sau certificat de absolvire a cursurilor de sef tren, IDM original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Avizele medical si psihologic (eliberate pentru CFR Calatori de unitati agreate de MT), original si copie;

-Cazier judiciar;

-Curriculum vitae;

-Dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515