Conditii minime de pregatire

a) - muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala;

b) - muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

a) - 4 ani vechime

b) - 3 ani vechime

Conditii admitere la concurs

Persoane din cadrul și din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curiculum vitae;

- Cazier judiciar, in original si copie;

-Adeverinta care sa ateste starea de sanatate, eliberata de catre medicul de familie cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;

- Diploma de studii, sau certificate profesionale deținute original si copie;

-Documente doveditoare ale experienței profesionale, dupa caz

- Carnet de munca, original si copie ;

- Adeverinta dupa 01.01.2011 (continuare a cartii de munca);

-Adeverință de vechime în specialitate, dupa caz

- Recomandare de la locul de munca avut anterior, dupa caz;

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- acte de stare civila (certificat   nastere, certificat  casatorie, certificat nastere copii), dupa caz

- BI sau CI, original și copie

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj, Camera 5

Telefon CFR 124552; mobil 0731990509