Conditii minime de pregatire

-Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare, curs de calificare de manevrant vagoane, conductor tren, şef manevră, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de manevrant vagoane sau declaratie;

-Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Salariaţii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi;

- Foşti salariaţi CFR care să nu fi fost îndepărtaţi din serviciu disciplinar.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii,original şi copie;

-Certificat calificare „manevrant vagoane, conductor tren, şef manevră, şef tren, IDM”, original şi copie;

- Autorizaţia în funcţia de manevrant vagoane şi alte autorizaţii necesare exercitării funcţiei, original şi copie;

-Cazier Judiciar;

-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-C.I. sau B.I. , original şi copie;

-Certificat naştere original şi copie;

-Certificat căsătorie original şi copie;

-Curriculum Vitae

-Dovada încetării CIM pentru foştii salariaţi CFR.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.