Conditii minime de pregatire

- Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in manevrant vagoane, conductor  tren ,sef manevra,sef tren, IDM, cu autorizare in functia  de manevrant vagoane sau declaratie*.

(*) Prin “declaratie” se intelege declaratia pe proprie raspundere a candidatului, din afara SNTFC CFR Calatori, care concureaza pentru ocuparea unui post aferent functiilor ce necesita autorizare in functie, prin care se angajeaza ca dupa obtinerea calificativului ADMIS la concurs, pana la incheierea C.I.M., pe cheltuiala proprie,   sa-si obtina autorizarea in functia respectiva, dar nu mai mult de 6 luni de la data sustinerii concursului.

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

Candidatii din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de Director SRTFC ;

- Diploma de studii în original şi copie conform cu originalul;

- Certificatul de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare de exercitarea funcţiei în original şi copie conform cu originalul;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de manevrant vagoane;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

-Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.