Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotiva - automotor

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati  din cadrul SNTFC „CFR Călători” S.A - SRTFC Constanța care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, aprobata de Director Sucursala;

-Diploma de studii original şi copie;

-Certificat de calificare  „Mecanic locomotiva automotor” original şi copie;

-C.I. original si copie;

-Aviz „APT” medical si psihologic.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta, telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910