Conditii minime de pregatire

-a) Autorizare conform ordinelor in vigoare

-b) Curs calificare mecanic locomotiva -automotor si permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) Conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare.

-b) Personal provenit din functia de mecanic instructor.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

-Certificat calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

-autorizatii,permis de mecanic de locomotiva sau permisul de mecanic de locomotiva si certificat complementar,   original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.