Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva – automotor I si/sau mecanic locomotivă –automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate*) sau,

- mecanici locomotivă – automotor I și /sau mecanici locomotivă – automotor II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care sunt retași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și/sau psihologice și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității **)sau

- mecanici de locomotivă – automotor I și/sau mecanici locomotivă II, cu o vechime în funcție de minimum 3 ani, care nu posedă autorizatie pentru conducerea fiecarui  tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității**)

               * Să dețină autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității specificată în certificatul complementar;

               ** Mecanicii de locomotivă – automotor care nu au / autorizație pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității , pe motiv că au fost retrași medical și/sau psihologic de la SC, precum și mecanicii de locomotivă – automotor I sau II care doresc să participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de revizor locomotive - automotoare și care de asemeni nu au autorizație pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității, după promovarea concursului sau examenului de ocuparea postului, vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor, un program de instruire profesională teoretică și instruire practică de serviciu în cadul centrului de instruire din subunitate, cu durata de 40 ore din care 10 ore instruire practică de serviciu. După finalizarea programului de instruire și examinarea cursanților, comisia de examinare formată din:  instructor regional, șef  subunitate și mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregătire, va elibera o adeverință pentru fiecare tip de vehicul feroviar  motor, care va atesta promovarea  programului  respectiv.

Pentru prezentarea la concurs, ca titular sau când încadrarea se face cu delegație, personalul nominalizat anterior va prezenta permisele de conducere sau permisul de mecanic de locomotivă și certificatul complementar.

În astfel de programe   de pregătire pot fi incluși și revizorii de locomotive – automotoare  în cazul dotării subunității cu un nou tip de vehicul feroviar motor.

 

 

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de liceu original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- Portofoliul profesional sa contina documentele specificate in anunt

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511