Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior, specializarea Material Rulant / Vehicule pentru transport feroviar.

-b) Absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic; electric; electronic; electrotehnic.

 

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer, in activitatea de tractiune;

-b) 8 ani vechime in functia de inginer, in activitatea de exploatare tractiune

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul si din afara SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs;

-B.I. sau C.I., original si copie;

-Certificat de nastere original si copie;

-Certificat de casatorie, dupa caz;

-Diploma de studii, original si copie;

-Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

-Carnet de munca, original si copie;

-Adeverinta continuarea cartii de munca dupa 01.01.2011 /  Raport per salariat – ITM;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj.

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro